• شماره ملی استاندارد و اصالت کالا 10001517
  • کد استاندارد شرکت جهت استعلام 8509087845

تامین قطعات

تامین کلیه قطعات، لوازم و مواد مصرفی کپسولهای آتش خاموش کن با برندهای معتبر

مواد خاموش کننده، مانومتر،شیر، میل آب، ضامن، بست و …