• شماره ملی استاندارد و اصالت کالا 10001517
  • کد استاندارد شرکت جهت استعلام 8509087845

خدمات 10 ساله

گارانتی ارائه خدمات تا 10 سال
گارانتی تامین قطعات به صورت دائمی

معرفی عاملیت های مجاز این مجموعه به مشتریان عزیز جهت دریافت خدمات

انجام تست دوره ای هیدرواستاتیک

نوع کپسولزمان تستفشار تست
کپسول های آب و گاز و فومهر 1 سال یکبارطبق استاندارد
کپسول های CO2هر 5 سال یکبارطبق استاندارد
کپسول های پودر و گازهر 2 سال یکبارطبق استاندارد