نوع مواد مصرفی

این شرکت از بهترین ورقهای موجود در بازار ایران (عمدتا فولاد نور) در تولیدات خود استفاده نموده و مواد اولیه جهت پر نمودن را نیز از معتبرترین برندهای جهان تامین مینماید.

در حال حاضر پودر های BC این شرکت از شرکتهای سپیکو و هدف تامین میگردد. پودر های ABC آلمانی و چینی و ایرانی (به درخواست مشتری) در کپسولهای مورد استفاده قرار میگیرد.

شیرهای این مجموعه اغلب از شرکتهای ایرانی و چینی تامین میگردد.