• شماره ملی استاندارد و اصالت کالا 10001517
  • کد استاندارد شرکت جهت استعلام 8509087845

نوع مواد مصرفی

این شرکت از بهترین ورقهای موجود در بازار ایران (عمدتا فولاد مبارکه) در تولیدات خود استفاده نموده و مواد اولیه دیگر موارد را نیز از معتبرترین برندهای ایران و جهان تامین مینماید.

در حال حاضر پودر های BC این شرکت از شرکتهای سپیکو، هدف و لوشاره تامین میگردد. پودر های ABC وارداتی و ایرانی (به درخواست مشتری) در کپسولهای مورد استفاده قرار میگیرد.

رنگ، شیرها و مانومترها این مجموعه اغلب از شرکتهای ایرانی و چینی تامین میگردد.