تماس با ما

نشاني کارخانه:

مازندران ، بابل ، بندپي شرقي ، شهرک صنعتي رجه ، شرکت روناک گاز خزر

تلفن تماس با پیش شماره 011:

32023021 الی 32023026

فکس با پیش شماره 011:

32023025 و 32023024

ایمیل: ronak1382@gmail.com