كپسول آتش نشاني ۵۰ ليتري آب و گاز روناك AFFF

برند روناك مشخصات فني: قطر و ارتفاع: 750×300 ميليمتر ميليمتر وزن: 75 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي ۶ متر زمان تخليه: ۱۰ الي ۱۵ ثانيه نوع عايق داخلي: اپوكسي نوع مواد خاموش كننده: آب و مخلوط 6% فوم AFFF موارد مصرف: کارخانجات و مراکز عرضه و توليد صنايع چوبي، اشتعالات مواد نفتی و روغنی و…

كپسول آتش نشاني 25 ليتري پروپروتئین و AFFF روناك

برندهاي روناك قطر و ارتفاع: 300×680 ميليمتر وزن: 50 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 6 متر زمان تخليه: 15 الي 30 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: آب به همراه مواد طبیعی و شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتئین، AFFF (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه گاز ازت موارد مصرف: پارکینگها، شوفاژخانه…

كپسول آتش نشاني 50 ليتري پروپروتئین و AFFF روناك

برندهاي روناك قطر و ارتفاع: 300×750 ميليمتر وزن: 70 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 6 متر زمان تخليه: 15 الي 30 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: آب به همراه مواد طبیعی و شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتئین، AFFF (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه گاز ازت موارد مصرف: پارکینگها، شوفاژخانه…