كپسول آتش نشاني 2 كيلوگرمي روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر مشخصات فني: قطر و ارتفاع: 120×250 ميليمتر وزن: 3.3 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 2.4 متر زمان تخليه: 8 الي 15 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC یا ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه گاز ازت موارد مصرف: وسايل نقليه سبک