• شماره ملی استاندارد و اصالت کالا 10001517
  • کد استاندارد شرکت جهت استعلام 8509087845

مواد خاموش کننده آتش

مواد خاموش کننده آتش :

الف- مواد سرد کننده ( آب ، گاز co2 )

ب- مواد خفه کننده ( کف ,co2 خاک ، ماسه و شن )

ج- مواد رقیق کننده هوا(N2 و۲ co )

آب
استفاده از آب برای کنترل حریق یکی از ساده ترین و در عین حال موثر ترین روشی است که تمام افراد با آن آشنا هستند همان اندازه که استفاده از آب می تواند در خاموش کردن آتش مفید باشد به همان اندازه هم می تواند در استفاده نابه جا ایجاد مخاطره و گسترش حریق یا خسارت نماید .

در آتش سوزی هایی که از خود خاکستر بر جا می گذارند (گروه A ) ماده اولیه برای اطفاءآب می باشد .

کف آتش نشانی :
کف بصورت محلول تهیه می گردد کف در هنگام استفاده ، با گسترش فراوانی که دارد می تواند روی حریق را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن و صعود گازهای ناشی از حریق گردد در حریق نوع B می توانیم از کف آتش نشانی استفاده کینم که باعث خفه کردن حریق می شود.

گاز دی اکسید کربن CO2 :
دی اکسید کربن گازی است غیرقابل احتراق ، بی بو ، غیر سمی و سنگین تر از هوا وعلاوه بر آن حاوی الکتریسته نیز نمی باشد . مکانیسم آن هنگام حریق به سه صورت است :

اول خفه کردن آتش با تشکیل یک لایه سنگین مقاوم در مقابل عبور هوا ، دوم رقیق کردن اکسیژن هوا در اطراف محوطه حریق و سوم سرد کردن آتش .

از دیگر خصوصیات گاز CO2 این است که باعث خسارت به مواد موجود در محیط حریق نمی شود . CO2 برای حریق های الکتریکی بسیار مناسب است زیرا به دلیل عدم هدایت برق و عدم وجود مواد باقی مانده باعث اتصال یا خرابی در سیستمهای حساس نمی گردد.

برای خاموش نمودن آتش ، تراکم CO2 در هوا متناسب با ماده در حال اشتعال است .

پودرهای خاموش کننده :
استفاده از پودر برخی از مواد شیمیائی که معمولاً دارای بنیان کربنات ، سولفات یا فسفات می باشند ، یکی از راههای متداول و ساده خاموش کردن آتش از طریق خفه کردن آن است این ترکیبات به راحتی جهت اطفاء انواع حریق های A,B,C بکار می روند ، به همین دلیل در استفاده های عمومی معمولا این ترکیب خاموش کننده توصیه می گردد. به این ترکیبات پودر شیمیایی گفته می شود . نام ذکر شده نباید با پودر خشک اشتباه گرفته شود زیرا پودر خشک دارای ترکیبات متفاوت و استفاده از آن برای اطفاء حریق فلزات میباشد. پودرهای شیمیایی تحت فشار ازت یا CO2 در سطح قاعده حریق بصورت جارویی پاشیده شده و در صورتی که فرد آموزش کافی دیده باشد به راحتی آتش را خاموش می کند.

پودر خشک :
این پودر برای خاموش کردن حریق فلزات قابل اشتعال مانند سدیم ، پتاسیم ، منیزیوم و مانند آن بکار می رود .
منبع: ايمن تاش سپاهان

برچسب گذاری شده : / / / / / /

انواع آتش و انواع خاموش کننده های آتش

مواد خاموش کننده آتش

کف آتش نشانی این محصول بصورت مایع در هنگام پاشیده شدن توسط نازل کف ساز با هوا و آب مخلوط شده و باعث حباب سازی میگردد. کف در هنگام استفاده ، با گسترش فراوانی که دارد می تواند روی حریق را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن و صعود گازهای ناشی از حریق گردد. نکته مهم در استفاده از کف، توسعه خوب آن و پخش شدن روی سطح ماده احتراقی مخصوصا مایعات قابل اشتعال بدلیل سبکی آن می باشد.

پودرهای خاموش کننده

استفاده از برخی مواد شیمیایی که معمولا دارای بنیان کربنات ، فسفات یا آلکالین ها می باشند یکی از راه های متداول و ساده برای خاموش کردن آتش از طریق خفه کردن آن است. این ترکیبات به راحتی برای اطفاء انواع حریق A.B.C.D بکار می روند. به همین دلیل در استفاده های عمومی معمولا این ترکیب خاموش کننده توصیه می شود. به این ترکیبات پودر شیمیایی گفته میشود. قطر دانه های پودر بسته به نوع مواد و شرکت سازنده حدود ۴۴-۱۵۰ میکرون می باشد. پودر شیمیایی تحت فشار ازت یا CO2 بر سطح حریق به صورت جارویی پاشیده شده و در صورتی که افراد آموزش کافی دیده باشند براحتی می توانند آتش را خاموش کنند.

طبقه بندی انواع حریق

برای سهولت در پیشگیری و کنترل آتش سوزی ، حریق ها را برحسب ماهیت مواد سوختنی به دسته های مختلفی تقسیم می کنند.
توسط مراجع رسمی ، حریق در چهار دسته(A ,B ,C ,D ) تقسیم بندی شده است.
آتش نوع A در همه تقسیم بندی ها مواد جامدی است که خاکستر بجا می گذارد ، آتش نوع B مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال ، آتش نوع C گازهای قابل اشتعال و آتش نوع D شامل فلزات قابل اشتعال می باشد.

منبع: منبع: ايمن تاش سپاهان

برچسب گذاری شده : / / / / / / /