• شماره ملی استاندارد و اصالت کالا 10001517
  • کد استاندارد شرکت جهت استعلام 8509087845

تماس با ما

نشاني کارخانه: مازندران ، بابل ، بندپي شرقي ، شهرک صنعتي رجه ، شرکت روناک گاز خزر تلفن تماس با پیش شماره 011: 32023021 الی 32023022 فکس با پیش شماره 011: 32023025 ایمیل: ronak1382@gmail.com