• شماره ملی استاندارد و اصالت کالا 10001517
  • کد استاندارد شرکت جهت استعلام 8509087845

گارانتی ویژه تعویض

گارانتی تعویض بدنه
کپسولهای پودر و گاز تا 5 سال
کپسولهای آب، فوم و گاز تا 2 سال

جهت احترام به مشتریان عزیز، این واحد تولیدی برای محصولات خودبازه زمانی تعویض بدنه در صورت ایجاد هرگونه نشت و عیب در نظر گرفته است.