• شماره ملی استاندارد و اصالت کالا 10001517
  • کد استاندارد شرکت جهت استعلام 8509087845

سیستم کاهنده اکسیژن ORS یا OXYReduction

سیستم کاهنده اکسیژن ORS یا OXYReduction

مناسب جهت پیشگیری از حریق در محیط هایی که امکان حریق کوچک هم باعث فاجعه ای بزرگ می شود . اصول ساخت این محصول و نظیریه آن به این صورت است که اصولا چرا باید حریقی اتفاق بیفتد که نیاز به اطفاء آن باشیم .

این سیستم با رقیق کردن اکسیژن در هوا با نیتروژن در شرایط normoxi حاضر با غلظت حجمی20/94 درصد ساخته شده . غلظت اکسیژن باقی مانده بسته به مواد قابل احتراق موجود در محیط تا حد 15 تا 16 درصد تجاوز نمی کند .

اصطلاحا محیط هیپوکساید می شود .

حضور افراد در این محیط در زمان طولانی بیشتر از چند ساعت به دلیل نامساعد بودن اتمسفر محیط و کاهش سطح اکسیژن توصیه نمی گردد.

مزایا:

تکنولوژی جدید در برنامه کاربردی سازمان جهانی آتش نشانی

تنها سیستم پیشگیری در برابر جرقه آتش

سیستم همیشه فعال و ساده و قابل اعتماد

جلوگیری از تخریب لوازم داخل اتاق و جلوگیری از اکسیداسیون اشیاء بدون تاثیر زیست محیطی و خطر برای محیط زیست

قابلیت اتصال به سیستم تهویه ساختمان و حفاظت یکپارچه آن

مناسب جهت اتاق های ایزوله صنایع نظامی و الکترونیکی پیشرفته

منبع: کارا فایر

برچسب گذاری شده :