• شماره ملی استاندارد و اصالت کالا 10001517
  • کد استاندارد شرکت جهت استعلام 8509087845

كپسول آتش نشاني 4 كيلوگرمي روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر

قطر و ارتفاع: 145×350 ميليمتر

وزن: 6.3 کيلوگرم

طول پرتاب: 1.5 الي 6 متر

زمان تخليه: 8 الي 15 ثانيه

نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC یا ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه گاز ازت

موارد مصرف: وسايل نقليه نیمه سنگین و دفاتر

برچسب گذاری شده : / / / /