كپسول آتش نشاني 4 كيلوگرمي روناك و سپهر

برندهاي روناك و سپهر قطر و ارتفاع: 145×350 ميليمتر وزن: 6.3 کيلوگرم طول پرتاب: 1.5 الي 6 متر زمان تخليه: 8 الي 15 ثانيه نوع مواد خاموش كننده: پودر خشك شيميايي BC یا ABC (و ديگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نيروي محركه گاز ازت موارد مصرف: وسايل نقليه نیمه سنگین و دفاتر