• شماره ملی استاندارد و اصالت کالا 10001517
  • کد استاندارد شرکت جهت استعلام 8509087845

انواع آتش و انواع خاموش کننده های آتش

مواد خاموش کننده آتش

کف آتش نشانی این محصول بصورت مایع در هنگام پاشیده شدن توسط نازل کف ساز با هوا و آب مخلوط شده و باعث حباب سازی میگردد. کف در هنگام استفاده ، با گسترش فراوانی که دارد می تواند روی حریق را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن و صعود گازهای ناشی از حریق گردد. نکته مهم در استفاده از کف، توسعه خوب آن و پخش شدن روی سطح ماده احتراقی مخصوصا مایعات قابل اشتعال بدلیل سبکی آن می باشد.

پودرهای خاموش کننده

استفاده از برخی مواد شیمیایی که معمولا دارای بنیان کربنات ، فسفات یا آلکالین ها می باشند یکی از راه های متداول و ساده برای خاموش کردن آتش از طریق خفه کردن آن است. این ترکیبات به راحتی برای اطفاء انواع حریق A.B.C.D بکار می روند. به همین دلیل در استفاده های عمومی معمولا این ترکیب خاموش کننده توصیه می شود. به این ترکیبات پودر شیمیایی گفته میشود. قطر دانه های پودر بسته به نوع مواد و شرکت سازنده حدود ۴۴-۱۵۰ میکرون می باشد. پودر شیمیایی تحت فشار ازت یا CO2 بر سطح حریق به صورت جارویی پاشیده شده و در صورتی که افراد آموزش کافی دیده باشند براحتی می توانند آتش را خاموش کنند.

طبقه بندی انواع حریق

برای سهولت در پیشگیری و کنترل آتش سوزی ، حریق ها را برحسب ماهیت مواد سوختنی به دسته های مختلفی تقسیم می کنند.
توسط مراجع رسمی ، حریق در چهار دسته(A ,B ,C ,D ) تقسیم بندی شده است.
آتش نوع A در همه تقسیم بندی ها مواد جامدی است که خاکستر بجا می گذارد ، آتش نوع B مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال ، آتش نوع C گازهای قابل اشتعال و آتش نوع D شامل فلزات قابل اشتعال می باشد.

منبع: منبع: ايمن تاش سپاهان

برچسب گذاری شده : / / / / / / /